Doanh nghiệp nào chốt cổ tức tuần 25-29/01?

CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV) chốt danh sách cổ đông cho lần tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 vào 25/01/2021, tỷ lệ thực hiện là 30%/mệnh giá (1 cp nhận được 3,000 đồng). Với hơn 57 triệu cp đang lưu hành, phía CAV cần chi hơn 172 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông, dự kiến vào ngày 05/02.
Trong đợt đầu tiên, CAV đã chi trả với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1 cp nhận được 1,000 đồng) vào ngày 31/12/2020.
Trên sàn HOSE, cổ phiếu CAV chốt phiên 22/01 ở 74,000 đồng/cp, tăng 39% qua 1 năm, khối lượng giao dịch bình quân ở mức 1,700 cp/phiên.
Về kết quả kinh doanh năm 2020, CAV báo doanh thu gần 12 ngàn tỷ đồng và lãi ròng hơn 393 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và giảm 20% so với 2019. Như vậy CAV đã hoàn thành đúng kế hoạch lợi nhuận đề ra.
Một doanh nghiệp vận tải biển sắp chốt cổ tức là CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP). Cụ thể, DVP sẽ tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ thực hiện là 15%/mệnh giá (1 cp nhận được 1,500 đồng).
Với 40 triệu cp đang lưu hành, DVP sẽ cần chi 60 tỷ đồng để thực hiện. Ngày cuối cùng để cổ đông đăng ký nhận quyền là 26/01 và cổ tức dự kiến thanh toán vào 08/02.
Hiện cổ phiếu DVP đang tạm dừng ở 48,950 đồng/cp (chốt phiên 22/01), tăng 43% qua 1 năm.
Năm 2020, DVP đặt kế hoạch tổng doanh thu 620 tỷ đồng và lãi trước thuế 281 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Công ty đã thực hiện được 84% về doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận.