DPG - CTCP Đạt Phương

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2019

DPG đạt tăng trưởng đáng kể trong 2019: doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.973 tỷ và 222 tỷ (tương ứng +26% và 41.4% yoy), chủ yếu nhờ đóng góp từ bất động sản và thủy điện.
Dù vậy, cả ba lĩnh vực kinh doanh chính đều không đạt kỳ vọng, dẫn tới DPG chỉ hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Cụ thể từng lĩnh vực như sau:
- Xây dựng: có kết quả thấp nhất trong 06 năm trở lại đây, kể cả về doanh thu lẫn lợi nhuận gộp (doanh thu giảm 32%, lợi nhuận gộp đạt 5,7% - chỉ bằng khoảng 1/3 năm 2019). Theo DPG, lĩnh vực xây dựng chịu ảnh hưởng từ (1) nguồn vốn đầu tư công (ngân sách và ODA) hạn chế, tiến độ giải ngân chậm, và (2) vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thi công.
- Thủy điện: nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A và 1B (tổng 60MW) đi vào hoạt động trong Q4/2018 nâng công suất phát điện trung bình năm lên hơn 100% (từ ~44MW trong năm 2018 lên 89MW trong 2019). Tuy nhiên, doanh thu thủy điện năm 2019 của DPG chỉ tăng 57% yoy (đạt 83% kế hoạch), do (1) hiện tượng El Nino hạn chế lượng mưa tại miền Trung trong giai đoạn 2018 - 2019, và (2) thủy điện Sơn Trà 1A 1B mất khoảng 1/3 lưu lượng nước do nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum trên thượng nguồn chậm tiến độ phát điện (DPG dự kiến nhà máy này sẽ phát điện trong khoảng T6 - T8/2020 so với kế hoạch trước đây là trong năm 2018).
- Bất động sản: doanh thu đạt 745 tỷ với mức biên lợi nhuận gộp cao (46%) trong năm 2019 đến từ dự án đầu tiên của DPG (Khu đô thị Võng Nhi - Hội An). Dù rất khả quan, kết quả này chỉ đạt 72% kế hoạch doanh thu của DPG. Tiến độ bán hàng tại dự án Võng Nhi rất tốt trong nửa đầu năm 2019, tuy nhiên tiến độ thu tiền và bàn giao trong nửa cuối năm chịu ảnh hưởng từ một số yếu tố trên thị trường bất động sản: (1) Ngân hàng Nhà nước thắt chặt tín dụng bất động sản và (2) Vụ việc liên quan tới Cocobay và địa ốc Alibaba khiến nhiều khách hàng của DPG xin giãn tiến độ và chậm thanh toán tại dự án Võng Nhi. Với dự án đầu tiên thành công, DPG đã chứng minh được khả năng kinh doanh trong lĩnh vực này và bất động sản sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp trong trung hạn.
KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020 VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH Q1+2/2020
Kế hoạch kinh doanh 2020

DPG đặt ra kế hoạch thận trọng trong năm 2020: Doanh thu thuần hợp nhất 2.382 tỷ và lợi nhuận sau thuế 229 tỷ (+21% và +3% yoy). Tăng trưởng trong doanh thu tới từ lĩnh vực xây dựng, thủy điện và bất động sản.
Dự phóng của King Value về DPG trong 2020:
Xây dựng: Ảnh hưởng của dịch COVID-19 vào kết quả kinh doanh chưa được thể hiện hoàn toàn trong Q2, chúng tôi dự kiến doanh thu xây dựng năm 2020 của DPG sẽ tăng trưởng tốt ở 2 quý còn lại do các chính sách đẩy mạnh đầu tư công.
Thủy điện: Nguồn nước về thủy điện Sơn Trà 1A 1B (60MW) sẽ được cải thiện trong nửa cuối 2020 khi thủy điện Thượng Kon Tum
đi vào hoạt động. Ảnh hưởng của La Nina làm tăng công suất các nhà máy thủy điện hoạt động.
Bất động sản: Doanh thu đến Q2/2020 đạt 478 tỷ. Tuy không thể dự phóng cụ thể lĩnh vực này trong 2020, nhưng chúng tôi dự kiến DPG có thể ghi nhận ít nhất 958 tỷ doanh thu bất động sản trong 2020 (hoàn thành 100% kế hoạch) dựa trên khoản khách hàng trả trước tiền mua căn hộ và doanh thu đạt được đến quý 2/2020.
Như vậy, chúng tôi dự phóng DPG sẽ cơ bản hoàn thành được mục tiêu kế hoạch đặt ra 2020.
CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP:
Cơ hội đầu tư:
Xây dựng: Chúng tôi dự kiến doanh thu xây dựng năm 2020 của DPG sẽ tăng trưởng tốt ở 2 quý còn lại và các năm tiếp theo do các chính sách đẩy mạnh đầu tư công.
Thủy điện: Dự án Thủy điện Sơn Trà 1C (9MW, TMĐT 312 tỷ) đang được thực hiện đúng tiến độ, dự kiến hoàn thành trong Q3/2021, nâng tổng công suất thủy điện của DPG lên 98MW (+10%). Ngoài ra, DPG đang chuẩ n bị các thủ tục pháp lý cho dự án Thủy điện Ea Pô (Đắk Nông), dự kiến khởi công trong năm 2021. Chúng tôi sẽ bổ sung đánh giá về dự án này khi có thêm thông tin.
Bất động sản:
Nhìn chung, các dự án đầu tư của DPG đều đang được thực hiện đúng tiến độ. Trong năm 2020, DPG đặt mục tiêu hoàn thành dự án Võng Nhi và dự án Nồi Rang.
Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, DPG đã phải hoãn lại việc đầu tư khách sạn tiêu chuẩn 4* tại dự án Võng Nhi (dự kiến sẽ khởi công trong năm 2021 thay vì 2020). Để tận dụng lợi thế quỹ đất có vị trí đẹp, DPG đặt mục tiêu đầu tư khoảng 500 phòng khách sạn loại 4 và 5 sao trong 05 năm tới do doanh nghiệp đánh giá những lĩnh vực này có nguồn thu ổn định, lâu dài.
Dự án Khu đô thị ven biển Bình Dương (183 ha) đã giải phóng và san ủi mặt bằng 70 ha, đang điều chỉnh quy hoạch 1/500.
Định giá DPG:
Với những tiềm năng nêu trên, Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền để xác định giá trị hợp lý cho cổ phiếu DPG. Phương pháp định giá FCFF cho giá trị hợp lý của cổ phiếu ở mức 32.000 đồng/cổ phiếu.